Keyboard Support

Contact and Search

Keyman.com Homepage

Header bottom

Keyman.com

On this page

Xinaliq Keyboard Help

Start using the Xinaliq Keyboard

Start using the Xinaliq Keyboard

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiqlənmiş Latın qrafikləri istifadə olan Xınalıq (kjj) klaviaturası.

Azərbaycani Respublike Təhsil Nazirliyi tərəfillli təst̂iğ biq̇i Latın qrafikilli Kətşi miżi klaviatura.

Keyboard for Xinaliq (kjj) using the Latin Orthography approved by the Ministry of Education of the Republic of Azerbaijan.

Klaviaturadan istifadə etmək qaydaları:

Klaviaturaşıllı istifadə kiri qaydad:

Bu klaviatura Standard Azəri klaviaturasına əsaslanır, ona görə də Azərbaycan dilində bilənləri artıq tanış olan klaviatura təyin olduğu düymələri istifadə edir.

Ancaq bu klaviatura Xınalıq (kjj) dilinə xas olan xüsusi simvolları yazmağa imkan verir. Asan istifadə etmək üçün mümkün qədər sadələşdirilmiş, bu klaviatura növbətçilik əsasında hazırladıq. Yəni, hər bir düyməyə basıldığında fərqli bir qrafik və ya simvol birləşməsi göstərilir. Beləliklə, məsələn, bir dəfə "q" düyməsini basarsaq, adi "q" olacaq. "q" düyməsinə iki dəfə basaraq biz "q̇" hərfini yaza bilirik . Yəni diakritik "yuxarıdakı nöqtə" ilə "q" dir. "q" düyməsinə üç dəfə basaraq biz "q̂" hərfini yaza bilirik . Yəni "q" diakritik "sirkumfleks". "q" düyməsinə dörd dəfə basaraq biz "q̂q̂" hərfini yaza bilərik. Əgər iki dəfə "q" yazmaq istəyirsənsə, "q" düyməsinə basaraq beş dəfə bizi sıravi "q" -a qaytarır. Bu üsuldan səssiz samitlər “q”, “t”, “p”, “k”, “s”, “c” üçün də istifadə etmişik.

Ancax eŝi klaviaturi Kətşi miżu aid işarəd siżirsu imkan lək̇irmə. Rəḣət k̇ajığınk̂uisu imkan q̇idan sadəkuijmə, də klaviatura nöbe əsasır ḣəzirkuijmə. Yəni, hər çinə düymər basmışkuisun cürə sa ḣərf yayım birləşmişq̇i işarə taŝıxkitarmə. Hanım ki, məsələn , sa əl “q” düymə basmışkuisun adi “q” ḣərf siżirmə. “q” düymər k̇uni basmışkuisun kirəş “q̇” ḣərf siżink̂uijmə.Hanım ki, üstür t̂üi nöqtəşkili “q” mə.”q” düymər kıçi basmışkuisun kirəş “q̂” ḣərf siżink̂uijmə. Hanım ki, “q” üstür “dam”. “q” düymü üstür onğ əl basmışkuisun kirəş “q̂q̂” ḣrf siżinkuijmə. Əgər kiru k̇uni “q” siżri yiq̇iq̇alı ”q” düymədirir basmışkuiyə beşinci əl gənə adi “q” siżink̂uijmə. Sa üsuluşullu sassız “q”, “t”, “p”, “s”, “c” samitirdirum istifadə kuijmə.

Beləliklə, biz aşağıda kimi aydınlıq gətirə bilərik:

Deməli, kirəş hasım izahat lək̇ink̂uijmə:

“q” 1x = q ; “q” 2x = q̇ ; “q” 3x = q̂ ; “q” 4x = q̂q̂ ; “q” 5x = q

“t” 1x = t ; “t” 2x = ṫ ; “t” 3x = t̂ ; “t” 4x = t̂t̂ ; “t” 5x = tt ; “t” 6x = t

“p” 1x = p ; “p” 2x = ṗ ; “p” 3x = p̂ ; “p” 4x = p̂p̂ ; “p” 5x = p

“k” 1x = k ; “k” 2x = k̇ ; “k” 3x = k̂ ; “k” 4x = k̂k̂ ; “k” 5x = k

“s” 1x = s ; “s” 2x = ss ; “s” 3x = ŝ ; “s” 4x = ş ; “s” 5x = s

“c” 1x = c ; “c” 2x = ċ ; “c” 3x = ĉ ; “c” 4x = ĉĉ ; “c” 5x = c

Xüsusi diakritik olan digər samitlər üçün biz bir az daha sadə şərtlər istifadə etmişik:

Xüsusi dam t̂ui samitirduru yir sətkəm rəḣət işarədişilli istifadə kuijmə:

“z” 1x = z ; “z” 2x = ż ; “z” 3x = ẑ ; “z” 4x = z

“g” 1x = g ; “g” 2x = ğ ; “g” 3x = ğg ; “g” 4x = ĝ ; “g” 5x = g

“h” 1x = h ; “h” 2x = ḣ ; “h” 3x = ĥ ; “h” 4x = h

“x” 1x = x ; “x” 2x = x̂ ; “x” 3x = x

Saitlər üçün çox az fərq var, buna görə də daha asan üsul istifadə etmişik:

Saitirdirir lap dənə fərq t̂uijmə, hine görə sətkəm rəḣət qaydaş istifadə kuijmə:

“e” 1x = e ; “e” 2x = ə ; “e” 3x = e

“u” 1x = u ; “u” 2x = ü ; “u” 3x = u

“o” 1x = o ; “o” 2x = ö ; “o” 3x = o

“i” 1x = i ; “i” 2x = ı ; “i” 3x = i

How to use this keyboard

This keyboard is based on the Standard Azeri keyboard, so it uses the keyboard assignments which are familiar to Azerbaijani speakers.

However, this keyboard also enables people to type the special characters which are peculiar to the Xinaliq (kjj) language. To make it as simple as possible to use, we have designed this keyboard as a rota-based keyboard. That means that a different character or combination of characters is displayed for each time a key is pressed.

So, for example, if we press “q” once, we get ordinary “q”.

Pressing “q” twice gives us “q̇”. That is, “q” with the diacritic “dot above”.

Pressing “q” thrice give us “q̂”. That is, “q” with the diacritic “circumflex”

Pressing “q” four times gives us “q̂q̂”. That is in case you want to write “q” with a circumflex twice.

Pressing “q” five times returns us to ordinary “q”.

We have used this convention for the voiceless consonants, “q”, “t”, “p”, “k”, “s”, “c”.

So, we can summarize as follows:

“q” 1x = q ; “q” 2x = q̇ ; “q” 3x = q̂ ; “q” 4x = q̂q̂ ; “q” 5x = q

“t” 1x = t ; “t” 2x = ṫ ; “t” 3x = t̂ ; “t” 4x = t̂t̂ ; “t” 5x = tt ; “t” 6x = t

“p” 1x = p ; “p” 2x = ṗ ; “p” 3x = p̂ ; “p” 4x = p̂p̂ ; “p” 5x = p

“k” 1x = k ; “k” 2x = k̇ ; “k” 3x = k̂ ; “k” 4x = k̂k̂ ; “k” 5x = k

“s” 1x = s ; “s” 2x = ss ; “s” 3x = ŝ ; “s” 4x = ş ; “s” 5x = s

“c” 1x = c ; “c” 2x = ċ ; “c” 3x = ĉ ; “c” 4x = ĉĉ ; “c” 5x = c

For other consonants which have special diacritics, we have used a little simpler convention:

“z” 1x = z ; “z” 2x = ż ; “z” 3x = ẑ ; “z” 4x = z

“g” 1x = g ; “g” 2x = ğ ; “g” 3x = ğg ; “g” 4x = ĝ ; “g” 5x = g

“h” 1x = h ; “h” 2x = ḣ ; “h” 3x = ĥ ; “h” 4x = h

“x” 1x = x ; “x” 2x = x̂ ; “x” 3x = x

For vowels, there is very little variation, so this is even simpler:

“e” 1x = e ; “e” 2x = ə ; “e” 3x = e

“u” 1x = u ; “u” 2x = ü ; “u” 3x = u

“o” 1x = o ; “o” 2x = ö ; “o” 3x = o

“i” 1x = i ; “i” 2x = ı ; “i” 3x = i

Keyboard Layout

Desktop Keyboard Layout

Mobile/Tablet Keyboard Layout

Due to the size and number of keys, some characters are hidden in the long press. Press and hold on the key with a little dot on the top right to reveal them.

(c) 2019-2022 Kenneth Keyes

All Documentation Versions

Download this keyboard